ติดต่อเรา

             
                                                                                              โรงเรียนบ้านเลิง
หมู่ที่  2  ตำบลห้วยบ่อซืน  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  42150
โทร. 0844187418,0611807667
Email: leong@loei1.go.th


Comments